Koordinátor údržby / Inžinier údržby / Metrológ

cvmango ID: 2245

Kandidát má ukončené stredoškolské vzdelanie so zameraním na elektrotechniku a automatizáciu. Aktuálne pracuje ako Správca náradia (Inžinier údržby) v spoločnosti pôsobiacej v oblasti elektrotechnického priemyslu. Má na starosti nákup, správu a údržbu nástrojov, prístrojov, meradiel a strojov (cca 50 ks) v rámci celej spoločnosti . Na základe technickej špecifikácie od zákazníka musí určiť aké náradia, prístroje a stroje sa na to budú používať, vyhľadáva vhodných dodávateľov, spracováva cenové ponuky, objednáva náhradné diely a iné zariadenia, spravuje ich evidenciu, vykonáva ich elektrickú bezpečnosť a pravidelnú kalibráciu, spolupracuje s externými spoločnosťami, nastavuje plán preventívnej údržby (MS Excel) a sleduje jeho plnenie, zabezpečuje servis a údržbu strojov a zariadení, ich revíziu až po kompletnú likvidáciu. Spolupracuje s tímom interných ale aj externých technikov pri vykonávaní údržby a servisu, kontroluje ich prácu. Kandidát sa zúčastnil rôznych Kaizen mítingoch zameraných na zníženie času výroby a jej optimalizácie, spolu so zástupcami oddelenia technológie, kvality a výroby. Má množstvo inovatívnych návrhov a nápadov, ako napr. našiel nevyužité zariadenie v rámci korporácie, čím uľahčil prácu operátora, navrhol zlepšenie štýlu evidencie náradí a zariadení. Má aktívnu vyhlášku §23. Anglický jazyk má na mierne pokročilej úrovni. Kandidát má dobré komunikačné a prezentačné zručnosti, analytické myslenie, napäté situácie rieši s chladnou hlavou, vie dobre argumentovať jeho názory.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.