Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Lektor / Team Leader / Oblastný manažér

cvmango ID: 5720

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2018 - 2020

Sales Manager

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

 • vyhľadávanie nových akvizícií a obchodných príležitostí
 • starostlivosť a servis aktívnych zákazníkov
 • plnenie plánov predaja

2006 - 2017

Oblastná riaditeľka / Senior manager + senior tréner / Vedúca obchodnej skupiny

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

Oblastná riaditeľka (2010 - 2017)

 • príprava a implementácia plánov na riešenie obchodných/prevádzkových potrieb zverenej oblasti
 • príprava plánov pre danú oblasť tak, aby boli dosiahnuté požadované požadované mesačné výsledky
 • aktívna podpora celej zverenej oblasti s poskytovaním koučingu, spätnej väzby, kontroly a podpory výkonnosti 6 manažérov a cca 70 obchodných zástupcov
 • nábor, rozvoj, podpora priamo v teréne a vedenie tímu vedúcich obchodných skupín
 • účasť pri priamom predaji a komunikácií s klientom v teréne
 • efektívne riešenie sťažností klientov v súlade so stratégiou spoločnosti, ich minimalizovanie
 • zabezpečenie dlhodobo udržateľnej výkonnosti oblasti
 • pravidelné denné, týždenné, mesačné reportovanie výsledkov zverenej oblasti vedeniu spoločnosti
 • oficiálne zastupovanie Regionálneho manažéra

Senior manager + senior tréner (2008 - 2010)

 • teoretické a praktické školenia v teréne
 • účasť na výberových konaniach budúcich manažérov a vedúcich obchodných skupín
 • vedenie obchodných zástupcov
 • oficiálny zástup AREA manažéra

Vedúca obchodnej skupiny (2006 - 2008)

 • nábor, zaškolenie, vedenie, podpora, koučovanie cca 16 obchodných zástupcov
 • dosahovanie stanovených plánov a cieľov
 • priama komunikácia s klientom v teréne

Vzdelanie / Education
1985 -1989

Stredná ekonomická škola

Všeobecná ekonomika
2017

Certifikovaný účtovník 2017-obnovený kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva

2017

Certifikovaný lektor / tréner – oblasť sales, financie