Líder zákazníckeho servisu

cvmango ID: 2662

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním so zameraním na Obchodný manažment. Má 5 ročné skúseností v oblasti predaja, na pozíciách Credit Undewriting Support, Account manager Global, Training specialist. 2 roky skúseností ako Vedúci služieb zákazníkom, kde bol zodpovedný za 8 zamestnancov aj v zahraničí. Bol tiež zodpovedný za implementáciu globálnych procesov. Podieľal sa na vytváraní nového oddelenia pre zákazníkov. Kandidát, ktorý má vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti, je orientovaný na riešenie problémov. Znalosť systému SAP. Aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.