Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Majster výroby

cvmango ID: 2276

Kandidát, ktorá má pracovné skúsenosti z pozície Majstra výroby, ktoré získal v automotive spoločnosti. Je zodpovedný za nábeh nových projektov pre zákazníkov náročných najmä na kvalitu. KPI za ktorých plnenie je zodpovedný: PPM, OEE, BOZP. Taktiež rieši problémy, ktoré nastanú pri nábehu nových projektov (nevyšpecifikovaný materiál zo strany zákazníka) a následné reklamácie. Okrem pravidelných porád sa zúčastňuje aj porád s oddelením kvality. Implementovali KAIZEN zlepšovacie návrhy: oblasť BOZP, vylepšenie technického stavu linky a foriem, spôsob reworkov, prerábka pece. Kandidát uplatňuje participatívny štýl vedenia. Na konci každej zmeny si zvolá ľudí, ktorým dá ad hoc feedback k tomu ako pracovali, čo treba vylepšiť, v čom treba pokračovať, čo ich bude čakať následne a poďakuje im za to, že prišli do práce. Kandidát zastáva aj funkciu predsedu odborov. Pragmatický typ človeka, ktorý nepodlieha stresovým situáciám a rieši ich s chladnou hlavou.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.