Manažér IT Infraštruktúry

cvmango ID: 4083

Kandidátka má viac ako 11 ročné skúsensoti v oblasti sietí. Po vyštudovaní strednej školy odišla do Anglicka, aby si zlepšila anglický jazyk. Vždy ju to viedlo k počítačom a informačným technológiám - neurónové siete. Už počas vysokej školy začala pracovať v telco spoločnosti. Začala pracovať ako Biznis procesný inžinier. Jej úlohou bola projektová dokumentácia, vytvárala komplexné procesy na vylepšenie procesov vrámci spoločnosti. Potom prešla viac na techcnickú rolu ako Manažér implementácie riešenia pre sieťovú bránu firewall s orientáciou na konkrétneho zákazníka. Zodpovedala za migráciu, DNS, VPN, komunikácia s klientom a inetrnými kolegami. Jej zodpovednosťou bolo požiadavky od zakazníka, zmigrácia, testovanie a nasadenie do prevádzky. Zodpovedala za 8-10 zákazníkov, koordinovala servis inžinierov, technikov na site. Migrovala storage do cloud, zákaznícku sieť na ich. Keď bola povýšená na Tím lídra data centra v rámci infraštruktúry ITO. Jej úlohou bolo zväčšiť, zmigrovať storage, objednať, zapojiť, nakonfigurovať, spustiť do prevádzky. Ako tím líder hodnotila, pohvorovala ľudí, riešenie problémov. Potom odišla na materskú dovolenku a aktívne si hľadá prácu.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.