Manažér kvality / Manažér závodu

cvmango ID: 4506

Kandidát s viac ako 18-ročnými pracovnými skúsenosťami v rôznych manažérskych funkciách vo veľmi dynamických medzinárodných globálnych spoločnostiach. Jeho hlavné skúsenosti sa neobmedzujú iba na manažment kvality, preukazuje prax aj v nasledujúcich oblastiach, ako sú: budovanie rôznych úrovní miestnych a medzinárodných tímov, zavádzanie a zlepšovanie systémov riadenia kvality v rôznych výrobných závodoch a predajných a servisných kanceláriách v regióne EMEA, riadenie systémov bezpečnosti a životného prostredia, spolupráca s dodávateľmi v EMEA na ich iniciatívach v oblasti optimalizácie, rozvoja a neustáleho zlepšovania (audit výrobkov/procesov/systémov (vrátane dodávateľov z automotive), SQAP, PPAP/FAI atď.). Okrem toho spolupracuje s celým radom zákazníkov na celom svete v oblasti riešenia problémov, vykonávania preventívnych opatrení, auditu, zlepšovania; práca na početných programoch neustáleho zlepšovania v rámci rôznych oddelení, ako sú sklad, logistika, výskum a vývoj, nákup, OPC atď. (s nástrojmi ako Kaizen, 5S, Lean, Muda atď.). Pracoval s multikultúrnymi tímami v rôznych krajinách po celom svete a jednal s zákazníkmi v rôznych odvetviach, čo mu pomohlo získať mnoho skúseností v rôznych oblastiach súvisiacich s prevádzkou a tiež komunikačné a vodcovské schopnosti. Je to flexibilný človek s proaktívnym pracovným prístupom, veľmi zanietený hľadať a sledovať možnosti zlepšenia, faktograficky orientovaný, nezávislý a optimálny, ktorý hľadá riešenia. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.