Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Manažér logistiky / JIT

cvmango ID: 209

Kandidát so 7 ročnou skúsenosťou z výrobných spoločností - automotive. Má skúsenosti s komplexným riadením logistiky vo výrobe, plánovaním, koordinovaním prepráv (import, export), objednávaním materiálu. Vie zabezpečiť plynulý chod JIT výroby. Aktívne komunikoval/uje so zákazníkmi na medzinárodnej úrovni (Španielsko, Turecko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Česká Republika). Má skúsenosti s koordinovaním práce zamestnancov, je spoľahlivý, motivovaný, reprezentatívny a veľmi príjemný. Plynule ovláda anglický jazyk.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.