Manažér TPV / Manažér výroby / Technický manažér / Vedúci oddelenia

cvmango ID: 3186

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na Strojársku aplikovanú informatiku. Má 18+ ročné skúsenosti z pozícií Vedúci TPV, Manažér výroby, Vedúci oddelenia produktového inžinieringu a Vedúci technického rozvoje v spoločnostiach pôsobiacich v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom priemysle. Riadil prevažne oddelenia o počte cca 10 ľudí (CNC programátori, technológovia, konštruktéri, SW programátori, projektanti). Dva krát sa podieľal na vybudovaní nového oddelenia. Má taktiež skúsenosti s nákupom a analýzou nových strojov a zariadení, optimalizáciou výrobného procesu, redukciou nákladov na výrobu, prípravou podkladov pre cenové ponuky, zmenový manažment, komunikáciou so zákazníkmi a dodávateľmi. Z pozície Vedúci oddelenia vykonával výber, hodnotenie a prepúšťanie zamestnancov, preferuje osobný prístup, kladie dôraz na dobre vykonanú prácu a snaží sa byť ku každému spravodlivý. Má užívateľské zručnosti s používaním SolidWorks, Pro/Engineer, AutoCAD a ORACLE. Anglický jazyk má na pokročilej úrovni (B1/B2), ktorý využíval hlavne pri komunikácii so zákazníkom a pri návšteve veľtrhov v zahraničí.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.