Marketingový pracovník / Marketingový manažér / Account manager / Samostatný referent

cvmango ID: 4946

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2020 - 03/2020

Marketingový manažér

Zameranie spoločnosti: 45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel

 • realizácia a koordinácia všetkých online a offline marketingových aktivít pre 5 dealerských automotive značiek a jednu materskú spoločnosť
 • tvorba celoročných marketingových budgetov a reportovanie ich využívania
 • správa sociálnych sietí
 • koordinácia Google Ads a newsletter kampaní
 • úprava webstránky
 • zabezpečenie vizibility, vystavovaní vozidiel, polepov, reklamných predmetov a iné úlohy

01/2019 - 12/2019

Marketingový manažér

Zameranie spoločnosti: Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

 • realizácia a koordinácia marketingových aktivít viacerých zážitkových agentúr
 • optimalizácia Google Ads
 • vyhodnocovanie Google Analytics
 • správa účtov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)
 • úprava grafických podkladov a tvorba pravidelných newsletterov
 • občasne editácia webstránok a iné špecifické úlohy

05/2017 - 06/2018

Project manager / Account manager

Zameranie spoločnosti: 62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

 • project management pri tvorbe webstránok a aplikácií
 • časová a úlohová koordinácia tímu spolupracovníkov
 • plánovanie fáz projektu
 • práca so zdrojmi
 • kontrola plnenia úloh
 • testovanie projektu pred odovzdaním a komunikácia s klientmi od spustenia až po ukončenie projektu
 • tvorba newsletter kampaní
 • zaškolenie klientov do úpravy stránok a komunikácia fakturácie

11/2015 - 05/2017

Referent kultúry / Referent športu / Marketingový manažér

Zameranie spoločnosti: 84110 Všeobecná verejná správa

Referent kultúry / Referent športu (11/02015 - 05/2017)

 • tvorba kreatívnych návrhov a kompletné
 • zabezpečenie a koordinácia podujatí v meste
 • práca s budgetom

Marketingový manažér (09/2016 - 05/2017)

 • zodpovednosť za pridelený projekt
 • kompletné napĺňanie webstránky a facebook profilu projektu
 • komunikácia s ambasádormi projektu, športovými klubmi a širokou verejnosťou
 • zabezpečovanie reklamných predmetov a spravovanie skladu
 • zabezpečenie vizibility projektu na podujatiach v meste a okolí

04/2015 - 10/2015

Manažér nákupu / Manažér logistiky

Zameranie spoločnosti: 46170 Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom

 • zabezpečovanie nákupu a prepravy vysokostatusových potravín
 • komunikácia v anglickom jazyku s partnermi a prepravcami z krajín EÚ
 • príležitostne zahraničné pracovné cesty
 • komunikácia súvisiaca s fakturáciou a reklamáciami

06/2013 - 01/2015

Key account event manager / Account event manager

Zameranie spoločnosti: 82300 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav

 • tvorba kreatívnych návrhov a kompletné zabezpečenie eventov
 • komunikácia s klientmi
 • objednávanie subdodávateľov
 • práca s budgetom a úzka spolupráca s celebritami
 • občasne aj rola inštruktora daných aktivít

Vzdelanie / Education
2011 - 2013

Filozofická fakulta

Psychológia - Magisterské štúdium
2008 - 2011

Filozofická fakulta

Psychológia - Bakalárske štúdium
2004 - 2008

Gymnázium

Cudzie jazyky