Marketingový špecialista

cvmango ID: 5126

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2017 - trvá

Konateľ

Zameranie spoločnosti: Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

 • spravovanie webovej stránky a e-shop platformy
 • logistika, sklad, odosielanie tovaru, komunikácia so zákazníkmi
 • marketing ( Facebook, Instagram, SEO kampane, Google analytics, letáky, propagačné materiály...)
 • stratégia a plánovanie

09/2003 - 12/2016

Vedúca tímu podpory predaja / Senior špecialista podpory predaja / Senior špecialista kvality a podpory predaja / Špecialista segmentového manažmentu a stratégie / Špecialista nepriameho predaja

Zameranie spoločnosti: Činnosti drôtových telekomunikácií

Vedúca tímu podpory predaja (07/2011 - 12/2016)

 • zodpovednosť za chod aktivít tímu podpory predaja
 • motivácia, rozvoj a kaučing ľudí v tíme
 • administratívna, systémová a procesná podpora pre regionálny manažment
 • monitorovanie dodržiavania štandardov kvality na predajných miestach
 • zodpovednosť za vzhľad predajní podľa dizajn manuálu , budovanie nových predajní, redizajn existujúcich a potrebná technická podpora súvisiaca s prevádzkou predajní
 • zodpovednosť za regionálne marketingové aktivity a reklamné predmety pre potreby predajní
 • navrhovanie odmeňovacích a motivačných schém predajcov
 • participácia na aktuálnych zverených projektoch

Senior špecialista podpory predaja (07/2010 - 06/2011)

 • zodpovednosť za zjednotenie podporných predajných aktivít po integrácii so spoločnosťou
 • odmeňovacie schémy pre majiteľov brand shopov (autorizovaných partnerských predajní), nastavovanie jednotného modelu odmeňovania za predaj mobilných aj fixných služieb - príprava vstupov pre samotný výpočet odmien
 • motivačné súťaže pre predajcov vlastných aj partnerských predajní
 • participácia na medzinárodnom motivačnom programe v

Senior špecialista kvality a podpory predaja (11/2007 - 06/2010)

 • navrhovanie, implementovanie, kontrola a vyhodnocovanie parametrov kvality predaja a ďalších podporných aktivít
 • zodpovednosť za rozvoj a zlepšenie kvality a podpory predaja
 • nastavenie schémy vzdelávania jednotlivých predajných kanálov a štandardov predaja
 • participácia na agende odmeňovania pre zmluvných partnerov
 • budovanie motivačných schém pre zvyšovanie predaja všetkých predajných kanálov

Špecialista segmentového manažmentu a stratégie (01/2005 - 10/2007)

 • zodpovednosť za relevantné aktivity rozvoja všetkých predajných kanálov - segment rezidenčných zákaznikov
 • monitorovanie a vyhodnocovanie nákladovosti jednotlivých predajných kanálov
 • zodpovednosť za zmluvnú agendu s autorizovanými partnermi
 • definovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie kavalitatívnych ukazovateľov predaja

Špecialista nepriameho predaja (09/2003 - 12/2004)

 • koordinácia podporných aktivít nepriameho predaja
 • príprava relevantných materiálov vrátane zmlúv s autorizovanými partnermi
 • zodpovednosť za vyhodnocovanie plnenia predajných plánov a vyplácanie odmien autorizovaným partnerom
 • adekvátne podporné aktivity pre regionálnych manažérov vrámci Slovenska
 • kooperácia na vzniku a rozvoji nového predajného kanálu - Brand shopov

Vzdelanie / Education
1998 - 2003

Národohospodárska fakulta

Hospodárska politika
1994 - 1998

Gymnázium

.

Kurz: Project management Basic

.

Kurz: Základy úspešnej prezentácie v anglickom jazyku

.

Kurz: Insights do osobnej efektivity

.

Kurz: Prezentačné zručnosti

.

Kurz: Komunikačné zručnosti

.

Kurz: Digitálna garáž

.

Kurz: Google Ads (AdWords) - pre začiatočníkov