Mechanický konštruktér / Procesný inžinier / Inžinier kvality

cvmango ID: 777

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním v odbore Údržbu špeciálnej mobilnej techniky. Prvé relevantné skúsenosti z oblasti konštrukcie nadobudol v spoločnosti pôsobiacej v strojárskom priemysle. V súčasnosti pracuje ako Mechanický konštruktér. Má na starosti vývoj, dizajn a úpravu nových nástrojov pre ultrazvukové zváračky, slúžiace prevažne na spájanie plastových a nekovových materiálov. Má pokročilú znalosť s používaním 3D CAD systému Unigraphics (NX 9.0). Kandidát má proaktívny prístup k pracovným povinnostiam, sleduje aktuálne trendy v oblasti R&D a automotive.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu uchádzača.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.