Mechanik nastavovač / Vedúci servisu

cvmango ID: 5081

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2009 - trvá

Mechanik nastavovač

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických svietidiel

  • nastavenie strojov a zariadení
  • nastavovanie snímačov kamier ABB robotov úprava dráh
  • zapisovanie dennej kontroly snímačov
  • údržba pracovísk

2008 - 2009

Mechanik nastavovač / Školská prax

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.

  • nastavovanie kovoobrábacích strojov (CNC, vŕtacie, frézovacie stroje)
  • zhotovovanie skúšobných kusov a hodnotenie na základe rôznych znakov
  • štandardnými skúšobnými prostriedkami a jednoduchými špeciálnymi meradlami s meraním údajov
  • sledovanie výroby v náväznosti na kvalitu práce a dokonalú funkciu prevádzkových prostriedkov

Vzdelanie / Education
2005 - 2009

Združená stredná priemyselná škola

Mechanik Nastavovač CNC