Medzinárodná manažment / Manažér

cvmango ID: 5088

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
11/2019 - 03/2020

Zákaznícka kvalita Global / Externý spolupracovník / Živnosť

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • aktívna komunikácia so zákazníkom ohľadne kvality a reklamácií
 • zodpovednosť za zhrnutie a vyhodnocovanie nápravných opatrení a ich prezentáciu voči zákazníkovi v termíne
 • monitorovanie zákazníckych portálov
 • komunikácia a podpora tímu pri zavádzaní technických zmien
 • koordinácia procesu vzorkovania na zákazníka, spracúvanie dokumentov k vzorkovaniu a predstavenie zákazníkovi
 • navštevovanie zákazníka za účelom zabezpečenia kvality
 • koordinácia Servisných inžinierov a Technikov kvality
 • posudzovanie odchýlok zo sériových meraní a koordinácia aktivít vedúcich k nápravným opatreniam z odchýlok
 • sledovanie a aktualizácia špecifických požiadaviek zákazníka
 • podieľanie sa na kontrole výrobných procesov, podpora implementácie systému kvality
 • tvorba metód pre efektívnu analýzu reklamovaných dielov
 • zodpovednosť za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 • dodržiavanie metodiky kvality pri riešení problémov použitím štandardných kvalitárskych metód pre riešenie nezhôd
 • aktívna účasť na zákazníckych auditoch
 • zodpovednosť za prenesenie požiadaviek zákazníka do výrobných a podporných procesov

11/2019 - 11/2019

Manažér logistiky

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

 • riadenie JIT dodávok pre zákazníka, výrobu a dodávateľov, sledovanie a riadenie kvality a výkonu dodávok
 • organizovanie dopravy, zastupovanie a komunikácia spoločnosti smerom k dodávateľom a zákazníkom

09/2019 - 11/2019

Projekt manager Global, externy spolupracovnik, živnosť

Zameranie spoločnosti: Oprava a údržba motorových vozidiel

 • preveriť možnosti výroby v iných výrobných závodoch v Čechách a na Slovensku
 • externe audity,
 • komunikácia so zákazníkom
 • relokácia výroby z Talianska do Čiech
 • optimalizácia výrobného toku
 • podpora pri vzorkovaní

09/2018 - 07/2019

SQA externy spolupracovnik, živnosť

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

 • aktívna komunikácia so zákazníkom ohľadne kvality a reklamácií
 • zodpovednosť za zhrnutie a vyhodnocovanie nápravných opatrení a ich prezentáciu voči zákazníkovi v termíne
 • monitorovanie zákazníckeho portálu
 • komunikácia a podpora tímu pri zavádzaní technických zmien
 • koordinácia procesu vzorkovania na zákazníka, spracúvanie dokumentov k vzorkovaniu a predstavenie zákazníkovi
 • navštevovanie zákazníka za účelom zabezpečenia kvality
 • koordinácia Servisných inžinierov a Technikov kvality
 • posudzovanie odchýlok zo sériových meraní a koordinácia aktivít vedúcich k nápravnýmop atreniam z odchýlok
 • sledovanie a aktualizácia špecifických požiadaviek zákazníka
 • podieľanie sa na kontrole výrobných procesov, podpora implementácie systému kvality
 • tvorba metód pre efektívnu analýzu reklamovaných dielov
 • zodpovednosť za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 • dodržiavanie metodiky kvality pri riešení problémov použitím štandardných kvalitárskych metód pre riešenie nezhôd
 • aktívna účasť na zákazníckych auditoch
 • zodpovednosť za prenesenie požiadaviek zákazníka do výrobných a podporných procesov

12/2017 - 03/2018

QE externy pracovnik, živnosť

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

 • zodpovednosť za proces výroby strešných okien
 • komplexné zastrešenie riadenia kvality, systém kvality, vzorkovanie
 • výrobná kvalita, zastupovanie spoločnosti pri nábehu projektov, komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi, riadenie kontroly kvality Q GATE

10/2017 - 11/2017

Team leader externy pracovnik / Živnosť

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

 • management systému kvality a vedenie tímu SQA pre zákazníka
 • komplexné zastrešenie riadenia kvality, systém kvality, vzorkovanie , výrobná kvalita
 • zastupovanie spoločnosti pri nábehu projektov
 • komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

06/2017 - 09/2017

SQE externy pracovnik, živnosť

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • management dodávateľských reklamácií, PPAP
 • management dodávateľov pre zákazníka
 • management dodávateľských reklamácií, PPAP, management dodávateľov pre zákazníka
 • komplexné zastrešenie riadenia kvality, systém kvality, vzorkovanie , výrobná kvalita, zastupovanie spoločnosti pri nábehu projektov
 • komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

05/2017 - 05/2017

SQE externy pracovnik, živnosť

Zameranie spoločnosti: Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov

 • vyrobiteľnosť elektromechanických aktuatorov pre aktívnu kontrolu jazdy

09/2012 - 11/2016

konateľ, plant manager

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov

 • iadenie výrobnej spoločnosti
 • zostavovanie ekonomických a finančných ukazovateľov
 • predkladanie výročných správ a reportov
 • zastupovanie spoločnosti k štátnym inštitúciám, zákazníkom, dodávateľom certifikačným orgánom, komplexné zastrešenie riadenia kvality, systém kvality,
 • stabilizácia a motivácia personálu
 • vylepšenie ekonomických výsledkov firmy zo straty - 83 000 EUR do zisku 35000 EUR
 • navýšenie a stabilizácia obratu
 • získanie projektu zákazníka - obrat 450 000 EUR 1/3 z ročného obratu spoločnosti
 • zredukovanie nákladov spoločnosti spotreba materiálu, náklady na reklamácie, poistenie, certifikácia, bankový úver

02/2012 - 08/2012

riaditeľ kvality

Zameranie spoločnosti: Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

 • komplexné zastrešenie riadenia kvality, systém kvality, vzorkovanie , výrobná kvalita
 • zastupovanie spoločnosti pri nábehu projektov, komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi
 • výber a zaškolenie personálu z hľadiska kvality pre automobilový priemysel
 • logistické zvládnutie dodávok JIT do automobilového priemyslu, zavedenie dodávateľských služieb pre danú výrobnú jednotku,
 • ISO 9000, ISO 14001 certifikácia

07/2010 - 01/2012

Manažér kvality

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • komplexné zastrešenie riadenia kvality, systém kvality, vzorkovanie , výrobná kvalita, zastupovanie spoločnosti pri nábehu projektov, komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi
 • zníženie nákladov z hľadiska reklamácii a dodávok
 • vybudovanie stabilných vzťahov so zákazníkmi

11/2009 - 06/2010

inžinier kvality

Zameranie spoločnosti: Predaj a výroba dverových modulov a okenných spúšťačov pre automobilový priemysel

 • komplexné zastrešenie riadenia kvality, systém kvality, vzorkovanie , výrobná kvalita pre oblasť strešných okien pre automobily
 • zvládnutie najťažšieho projektu
 • zníženie PPM a vyriešenie sťažností zákazníka aj z konštrukčného hľadiska v spolupráci so zákazníkom a dodávateľmi

01/2005 - 07/2009

Business unit manager, general manager, kvality manager

Zameranie spoločnosti: Obrábanie

 • výber a optimalizácia výrobných priestorov spoločnosti pre dané technológie a rast spoločnosti
 • zrealizovanie presťahovania výroby z UK, výber a zaškolenie personálu
 • logistické zvládnutie dodávok JIT do automobilového priemyslu
 • zavedenie dodávateľských služieb pre danú výrobnú jednotku
 • ISO certifikácia
 • presťahovanie výrobnej linky 5 lisov z UK a zrealizovanie potrebných stavebných úprav a posúdenie statiky technologickej linky na osadenie do výrobných priestorov
 • dosiahnutie zisku spoločnosti po 3 mesiacoch výroby

Vzdelanie / Education
1985 - 1990

Stojárskotechnologická fakulta

Progresívne technologické metódy obrábania / laserové, ultrazvukové a elektroiskrové obrábanie
1981 - 1985

Stredná priemyselná škola

Strojárska technológia
.

Kurz: Rozvoj manažérskych schopnost

.

Kurz: Riadenie pomocou cieľov a kooperácie

.

Kurz: Zásady riadenia a riadenie v praxi

.

Kurz: Účtovnictvo pre manažérov, Financie pre manažérov, Riadenie ľudských zdrojov, Vodcovstvo a tímová práca, Strategický manažment, Marketing pre manažérov,