Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Mobilný servisný technik

cvmango ID: 2829

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním v odbore Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol na pozícii Údržbár. Na starosti má servis a údržbu automatizovanej linky s 30 robotmi a úpravu trajektórii. Opravy sú mechanické, elektrické ( elektromotory) v menšej miere hydraulické ( brzdy) a pneumatické (ventily) . Pri servise sa rovnako stretáva so vzduchotechnikou. K opravám vždy vypĺňa servisné protokoly. Má skúsenosti s preventívnou údržbou. Vo voľnom čase sa venuje opravám mobilov, notebookov, počítačov, bielej techniky, tabletov, zváračiek alebo automobilov. Príjemný kandidát s veľkým zanietením v oblasti údržby a servisu strojov a zariadení. Kandidát má platnú vyhlášku § 21 a v blízkej budúcnosti si plánuje spraviť § 22.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.