Mzdová účtovníčka

cvmango ID: 5154

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
03/2017 - trvá

Mzdová účtovníčka / Personalistka

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.

 • vyhľadávanie a výber nových kolegov
 • vedenie pohovorov, prihlásenie a odhlásenie do SP a ZP, evidencia a výdaj OOP
 • organizácia a evidencia školení
 • práca s dochádzkami (denné zasielanie dochádzok nadriadeným na schválenie nadčasov)
 • týždenné vypracovanie výkonnostných tabuliek v Exceli, týždenné reporty a analýzy pre riaditeľa spoločnosti(výkon, chorobnosť, vstup/výstup, atď)
 • príprava bonusových tabuliek, príprava podkladov na mzdy
 • vypracovanie miezd v systéme HUMAN, komunikácia s ÚPSVaR, SP, ZP, Daňovým úradom, exekútormi, atď

2009 - 2017

Zástupca prevádzkara

Zameranie spoločnosti: Gastronómia

 • nábor a výber nových kolegov
 • organizovanie organizačnej štruktúry
 • plánovanie a koordinovanie činnosti pracovníkov
 • komunikácia so zákazníkmi, komunikácia s dodávateľmi, skladové hospodárstvo v Exceli
 • vyhotovenie uzávierok, inventúra
 • komunikácia so mzdovým a ekonomickým oddelením spoločnosti
 • príprava podkladov na mzdy, príprava reportov pre stredný a vrcholový manažment.

2011 - 2014

Asistentka

Zameranie spoločnosti: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

 • evidencia pošty, dokumentácie
 • evidencia prijatých a vyšlých faktúr, jednoduché účtovníctvo v systéme Pohoda
 • príprava miezd v systéme SOMI podľa prijatých a schválených podkladov
 • komunikácia s úradmi, komunikácia s klientmi(mail, telefón, osobne)
 • vystavenie potvrdení

Vzdelanie / Education
2019 - trvá

Fakulta manažmentu

2006 – 2011

Hotelová akadémia