Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Mzdový účtovník

cvmango ID: 3572

Kandidátka s ukončeným stredoškolským vzdelaním - gymnázium. 2 - ročná prax na pozícii Mzdový účtovník vo výrobnej spoločnosti. Zodpovedala za spracovanie mzdového účtovníctva pre výrobnú divíziu (cca 500 – 700 zamestnancov) a office v Bratislave (cca 50 zamestnancov). Participovala na projekte – preberanie mzdového účtovníctva od externého dodávateľa, preklápanie dát do systému SAP, ich následná kontrola. Má skúsenosť so spracovaním údajov z elektronickej dochádzky. Zodpovedala za prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, spracovanie mesačných výkazov a ročných zúčtovaní dane. Komunikovala so Sociálnou a Zdravotnou poisťovňou, DDS.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.