Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Nákupca / Vedúci nákupu

cvmango ID: 403

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním a s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti strategického a operatívneho nákupu. Začínal ako Nákupca a vypracoval sa až na Vedúceho nákupu. Bol zodpovedný za riadenie tímu do 10 zamestnancov, plánovanie, riadenie a realizácia nákupu technológií, náhradných dielov, surovín a režijného materiálu, riadenie elektronických aukcií, riadenie dopravných tokov, vedenie obchodných jednaní s partnermi, uzatváranie kontraktov, skladové hospodárstvo, colnú agendu. Pokročilá znalosť MS Office a SAP. Kandidát prejavuje záujem pracovať v oblasti nákupu.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.