Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Obchodný manažér / Obchodný riaditeľ

cvmango ID: 5379

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2017 – 07/2018

Vedúci obchodného oddelenia

Zameranie spoločnosti: Servis drážnych vozidiel

 • vedenie obchodných rokovaní (B2B) - SR, ČR, PL
 • vedenie obchodného teamu (5 pracovníkov v SR, 1 pracovník Poľsko)
 • príprava a spracovanie obchodných zmlúv
 • spolupráca na optimalizáciu chodu spoločnosti
 • reorganizácie procesov obchodného oddelenia
 • spolupráca s prevádzkou pri sledovaní priebehu zákaziek a riešenie problémov
 • aktualizácie a spracovanie smerníc a dokumentov obchodného oddelenia
 • príprava ročného obchoního plánu + priebežná kontrola plnenia, aktualizácia
 • príprava a rozjazd expanzie do zahraničia (Poľsko)
 • budovanie osobných vzťahov s obchodnými partnermi (B2B)

08/2011 – 12/2016

Obchodný manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba betónovej dlažby

 • vytvorenie obchodnej stratégie pre expanziu obchodných aktivít do nových regiónov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a obchodných príležitostí (B2B)
 • rokovania s medzinárodnými obchodnými reťazcami DIY (B2B),
 • budovanie osobných vzťahov s novými obchodnými partnermi (B2B)
 • vyjednávanie obchodných podmienok (B2B, B2C),
 • rokovania s VIP partnermi (B2B, B2C), projektantov, realizačnými firmami
 • plánovanie logistiky vzťahujúce sa k distribúcii výrobkov
 • riešenie obchodných a prevádzkových záležitostí u odberateľov (B2B, B2C, reťazca)
 • cenotvorba
 • obchodné analýzy a štatistiky
 • vedenie porád

09/2009 – 02/2011

Projekt manažér

Zameranie spoločnosti: Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

 • vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí - reality, ekonomické kalkulácie rentability nových projektov - návratnosť
 • rokovania so štátnou správou
 • zaistenie maximálnej výťažnosti objektov
 • prerokúvanie, vyjednávanie a uzatváranie obchodných zmlúv po stránke obsahovej i obchodné
 • správa nájomných zmlúv, prenájom nebytových priestorov
 • technická správa a údržba majetku spoločnosti, dohľad a koordinácia pri investičných akciách
 • udržiavanie vzťahov s obchodnými partnermi a riešenia prevádzkových záležitostí