Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Obchodný zástupca

cvmango ID: 5716

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2019 - 03/2020

Obchodný zástupca

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s nápojmi

 • starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 • aktívne vyhľadávanie a akvizícia nových zákazníkov hlavne v teréne
 • vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu
 • prezentovanie a propagovanie služieb a výrobkov spoločnosti
 • vedenie obchodných rokovaní a návštevy klientov
 • sledovanie skladových zásob na prevádzkach, prijímanie objednávok
 • poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií
 • vykonávanie podporných marketingových aktivít
 • spolupráca na nových projektoch
 • osobná, mailová a telefonická komunikácia
 • reportovanie obchodných i neobchodných výsledkov
 • zodpovednosť za plnenie osobného plánu predaja
 • vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzkach
 • monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít
 • zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja
 • reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému

01/2017 - 12/2018

Obchodný zástupca

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel

 • starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 • aktívne vyhľadávanie a akvizícia nových zákazníkov hlavne v teréne
 • vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu
 • prezentovanie a propagovanie služieb a výrobkov spoločnosti
 • vedenie obchodných rokovaní a návštevy klientov
 • sledovanie skladových zásob na prevádzkach, prijímanie objednávok
 • poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií
 • vykonávanie podporných marketingových aktivít
 • spolupráca na nových projektoch
 • osobná, mailová a telefonická komunikácia
 • reportovanie obchodných i neobchodných výsledkov
 • zodpovednosť za plnenie osobného plánu predaja
 • vykonávanie podporných marketingových aktivít na prevádzkach
 • monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít
 • zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja
 • reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému

07/2016 - 11/2016

Vodič, skladník

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel

 • riadenie a údržba prideleného služobného motorového vozidla
 • manipulácia s náhradnými dielmi
 • zodpovednosť za prepravovaný tovar
 • práca v sklade
 • evidencia hotovostných tržieb
 • vykonávanie inventúr skladových zásob
 • plnenie ostatných úloh na príkaz priameho nadriadeného vyplývajúcich z pracovnej náplne

Vzdelanie / Education
2012 - 2016

Obchodná Akadémia