Obchodný zástupca

cvmango ID: 4558

Kandidát 4 roky pôsobí na pozícií Obchodného zástupcu pre Košický kraj pre veľkoobchod. Je zodpovedný za 1 veľkoobchodného partnera a 560 maloobchodov. Za klientmi cestuje každý deň podľa plánu stretnutí. Frekvencia návštev sa líši podľa dôležitosti klienta. Aktuálne sú klienti zastabilizovaní a má málo priestoru na akvizíciu, čo je aj dôvod hľadania si novej príležitosti v obchode. Kandidát má záujem o rozširovanie svojich kompetencií. Úroveň anglického jazyka – pasívna, dlhšie nemal príležitosť komunikovať.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.