Obchodný zástupca / Obchodný manažér

cvmango ID: 4682

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním. Má 24-ročné skúsenosti na pozícií bchodného zástupcu, z toho 18 rokov v oblasti chemikálií. Kandidát má zmapovaný chemický trh na Slovensku a predajnosť dostupných produktov aj pri interiérových a exteriérových náterových látkach. Skúsenosti so spoluprácou s nákupcami pri objednávaní tovaru, ale aj s priamou komunikáciou s dodávateľmi a získavaní cenových ponúk. Zvyknutý na dlhodobé plánovanie kvôli niekoľkomesačným dodacím lehotám. Klientom vedel ponúknuť konsignačné sklady na Slovensku. Ako primárnu výhodu pri obchode uvádza budovanie vzťahov, ale využíva aj konkurenčné výhody ako cenu, kvalitu, znalosť receptúr, informovanosť o novinkách. Spolupracoval priamo s technológmi a hľadal s nimi riešenia pri úprave pôvodných receptúr i pri vytváraní nových produktov. Reportoval priamemu nadriadenému i nadriadenému do zahraničia. Informoval ich o marži, obrate a množstvách. Kandidát si buduje vzťahy aj interne pri spolupráci s kolegami. Motivuje ho možnosť neustáleho rozvíjania pri spolupráci s klientmi. Pokročilá úroveň anglického jazyka – komunikuje so zahraničnými dodávateľmi, ale pri komunikácií o cenách a dodaniach preferuje písomnú komunikáciu kvôli podkladom pre cenové ponuky.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.