Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Obchodný zástupca / Projektový manažér

cvmango ID: 5315

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2015 - 11/2019

Projektový / Realizačný manažér

 • kontrola a manažovanie prevádzky viacerých projektov (5 ubytovní) po stránke výnosov, nákladov, personálneho obsadenia, technického zariadenia a i.
 • vyhľadávanie ďalších objektov vhodných pre akvizíciu a prevádzku ubytovacích služieb
 • vedenie obchodných jednaní so zákazníkmi ubytovní, zmluvy o ubytovaní či prenájme nebytových priestorov, riešenie pohľadávok
 • vedenie cca. 25 zamestnancov
 • komunikácia a konanie s orgánmi št.správy
 • reporting v rámci holdingu

12/2012 - 02/2015

Obchodný reprezentant

Zameranie spoločnosti: Ostatné informačné služby

 • predaj systémov satelitného monitorovania (GPS monitoring)
 • aktívne vyhľadávanie obch.prípadov, telemarketing
 • prezentácia riešení u zákazníka
 • tvorba ponúk a kalkulácií
 • vysoká odborná spôsobilosť a orientácia na výsledok

08/2006 - 11/2012

Majiteľ

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod sortimentu domácich a kuchynských potrieb

 • distribúcia pre maloobchodné prevádzky, prevádzkovanie internetového obchodu s uvedeným sortimentom
 • nákup od dodávateľov z SR, ČR, IT a HU

Vzdelanie / Education
1987 - 1991

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Mikroelektronika