Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Oblastný riaditeľ / Manažér / Generálny riaditeľ

cvmango ID: 5509

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
10/2019 - trvá

Executive Hospitality Consultant

Zameranie spoločnosti: Hotelové ubytovanie

 • celkový audit a jeho následná analýza so stanovením slabých stránok hotelovej prevádzky a s následným určením stratégií k zlepšeniu a ich implementácia
 • pohovory s kľúčovými hráčmi prevádzok, ako sú zamestnanci, riadiaci pracovníci i majitelia, a tým identifikácia problémov s následným zavedením tréningových plánov a workshopov.
 • vypracovanie nových a inovovaných prevádzkových procesov s prípravou a realizáciou školení a ich zavedením do praxe
 • detekovanie a popísanie nedostatkov a rezerv v organizačných procesoch s návrhom riešenia na ich odstránenie
 • analyzovanie finančných výkazov, vrátane cash flow, net profit, expenditures, and revenues za účelom odhalenia možností nápravy
 • audit konkurenčného prostredia s cieľom poukázať na výhody a nevýhody v danom segmente na lokálnom (aj globálnom) trhu
 • konzultácie pre maximálne využitie potenciálu orientácie na severoamerický trh (accommodation experience, F&B nároky, sightseeing požiadavky) s cieľom etablovania sa na danom trhu a získania najvyššieho možného hodnotenia zo strany severoamerických klientov

03/2013 - 08/2019

Director of Marketing & Sales, Member of Executive Committee (Kanada)

Zameranie spoločnosti: Hotelové ubytovanie

 • riadenie a koordinácia obchodných a marketingových funkcií spoločnosti pre celé portfólio 17 hotelov v Alberte a Britskej Kolumbii
 • vývoj a koordinácia predajného cyklu a metodiky predaja spolu s vedením obchodného tímu. Výskum a vývoj stratégií a plánov, ktoré identifikujú predajné príležitosti, usmerňujú marketing a vývoj nových projektov
 • vývoj a správa rozpočtu predaja. Stanovenie a implementácia krátkodobých a dlhodobých cieľov rezortov, cieľov, politík a prevádzkových postupov
 • účasť na vývoji nových návrhov projektov
 • spolupráca pri plánovaní a vývoji podnikových marketingových a komunikačných materiálov
 • podpora pozitívnych vzťahov s partnermi, predajcami a distribútormi
 • dohliadanie na prípravu, vydávanie a dodávanie predajných materiálov, výstav a propagačných programov
 • zastupovanie spoločnosti na rôznych spoločenských a obchodných stretnutiach s cieľom propagácie spoločnosti
 • odporúčanie a správa politík a postupov na zlepšenie operácií
 • dohliadanie a školenie zákazníckych služieb a spokojnosti
 • riešenie problémov a sťažností v celom portfóliu s cieľom zabezpečiť najvyššie hodnotenie

04/2008 - 03/2013

General Manager / Executive Director of Operations & Sales

Zameranie spoločnosti: Hotelové ubytovanie

 • denné riadenie operácií luxusného 161-izbového hotela s ocenenými kúpeľnými, reštauračnými, spoločenskými a banketovými miestnosťami v Grande Prairie, AB a 101-hotelového rezortu s kvalitnou reštauráciou v SalmonArm , BC (vrátane F&B)
 • zodpovednosť za vývoj a implementáciu predajných stratégií, marketingových a sociálnych mediálnych kampaní, koučingu a mentorstva
 • zabezpečenie maximalizácie celkovej spokojnosti hostí vytváraním silnej kultúry služieb a vynikajúcich prevádzkových podmienok
 • hodnotenie spätnej väzby všetkých zákazníkov, prešetrovanie sťažností a zabezpečovanie správnych zmien
 • koordinácia reakcií na recenzie na sociálnych sieťach a iných internetových sieťach.
 • monitorovanie podmienok, čistoty a kvality výrobkov a služieb v hoteloch a reštauráciách na dennej báze

09/2006 - 04/2008

Hospitality Investment Director

Zameranie spoločnosti: Hospitality sektor

 • zodpovednosť za identifikáciu, hodnotenie a poskytovanie odporúčaní týkajúcich sa viacerých investičných príležitostí v severoamerickom hospitality sektore
 • výkon podrobnej analýzy každej investičnej príležitosti, úzka spolupráca s managementom hotelov s cieľom analýzy finančnej výkonnosti, politiky a postupov
 • návrh operačných stratégií zameraných na zníženie nákladov a zvýšenie výnosov
 • vývoj a hľadanie inovatívnych stratégií predaja a marketingu v spolupráci s vedúcimi hotelov, s využitím rôznych platforiem sociálnych médií, ako sú Twitter a Facebook, s cieľom oslovenia klientov konkrétnych demografických skupín a maximalizácie výdavkov na kampaň
 • dohliadanie na každodenné operácie so získanými nehnuteľnosťami a úspešné spravovanie investície 800 miliónov dolárov pre skupinu v Kanade a 550 miliónov dolárov v USA

Vzdelanie / Education
2003 - 2006

Univerzita

Marketing
2000 - 2005

Masarykova Univerzita Brno

Business Management a Marketing