Odborný referent / Samostatný referent / Administratívny pracovník, referent / Masér

cvmango ID: 4989

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2019 - trvá

Masér / Wellness pracovník

Zameranie spoločnosti: Wellness a rekreačné služby

 • podávanie klasickej masáže pre klientov
 • balneo procedúry
 • podávanie plachiet a evidencia pacientov
 • poskytovanie informácií a usmerňovanie klientov
 • manipulácia s prádlom
 • čistenie a sanitácia masérní
 • spoločných priestorov
 • sanitácia bazénov a sáun

06/2019 - 09/2019

Masér / Balneo terapeut

Zameranie spoločnosti: Wellness a rekreačné služby

 • podávanie klasickej masáže pre klientov
 • balneo procedúry
 • podávanie plachiet a evidencia pacientov
 • poskytovanie informácií a usmerňovanie klientov
 • manipulácia s prádlom
 • čistenie a sanitácia masérní
 • spoločných priestorov
 • sanitácia bazénov a sáun

04/2018 - 02/2019

Sanitár / Balneo terapeut / Wellness recepčný

Zameranie spoločnosti: Wellness a rekreačné služby

Sanitár (04/2018 - 10/2018)

 • čistenie a sanitácia priestorov wellnessu a priestorov estetického centra
 • pomocné práce pre wellness recepciu
 • komunikácia s hosťami
 • evidencia procedúr
 • dopĺňanie pitného režinu pre návštevníkov sauny
 • výpomoc pre chyžné hotelovej časti
 • obsluha zariadení (bazény, vírivka, sauny)
 • príprava pomôcok pre masérov
 • pranie a žehlenie hotelového prádla
 • tvorba návrhov na zlepšenie logistiky práce

Balneo terapeut / Wellness recepčný (10/2018 - 02/2019)

 • registrácia klientov vo wellnesse
 • obsluha zariadení (bazény, vírivka, sauny)
 • podávanie nápojového servisu
 • príprava pomôcok pre masérov
 • čistenie a sanitácia sáun
 • poskytovanie informácií o službách a produktoch kozmetiky
 • objednávanie a časovanie procedúr
 • práca s pokladňou
 • vykonávanie inventúr
 • aplikácia hrejivých zábalov použitím jednorazových liečebných pomôcok
 • aplikácia parafínových zábalov na ruky
 • kyslíková terapia
 • prístrojová lymfodrenáž
 • obsluha kryosauny

03/2017 - 05/2017

Odborný referent

Zameranie spoločnosti: 84110 Všeobecná verejná správa

 • zabezpečovanie administratívno-technických a organizačných činností
 • sledovanie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov
 • vypracovávanie plánu práce vedúceho oddelenia a koordinácia činností dotýkajúcich sa práce jednotlivých pracovníkov
 • zabezpečovanie odborných prác na PC
 • vstupy do odborných databáz, manipulácia so spismi
 • evidencia a sledovanie vybavovania sťažností a interpelácií
 • zabezpečovanie archivácie závažných dokumentov
 • vykonávanie inventarizácie majetku

09/2016 - 06/2017

Referent

Zameranie spoločnosti: 84110 Všeobecná verejná správa

 • triedenie a spisovanie záznamov registratúrneho strediska
 • návrhy na ďalšiu manipuláciu v zmysle interných smerníc

07/2010 - 08/2016

Odborný asistent / Odborný organizačný referent / Samostatný odborný referent / Odborný referent kancelárie riaditeľa

Zameranie spoločnosti: 84110 Všeobecná verejná správa

Odborný asistent (07/2010 - 01/2011)

 • zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy
 • vyhotovenie odborných podkladov a iných písomností
 • tvorba vnútropodnikových predpisov
 • komunikácia s právnym zastúpením organizácie
 • samostatná kontrolná činnosť
 • vedenie agendy spojenej s tvorbou a obehom vnútropodnikových predpisov
 • účasť na operatívnych poradách podľa usmernenia nadriadeného
 • záverečné spracovanie výročnej správy a jej distribúcia
 • práce spojené s používaním kancelárskej techniky, iné činnosti a administratívne práce

  Odborný organizačný referent (02/2011 - 04/2012)

 • vedenie agendy spojenej so sprístupňovaním informácií a povinným zverejňovaním dokumentov

 • tvorba a obeh vnútropodnikových predpisov
 • komunikácia, príprava a spracovanie odborných písomností a podkladov
 • zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy
 • vyhotovenie odborných podkladov a iných písomností
 • komunikácia s právnym zastúpením organizácie
 • samostatná kontrolná činnosť
 • konzultačná činnosť na úrovni odbornej administratívy

Samostatný odborný referent (04/2012 - 12/2012)

 • zabezpečovanie agendy verejného obstarávania
 • tvorba a obeh vnútropodnikových predpisov
 • komunikácia a spracovanie odborných podkladov
 • komunikácia s právnym zastúpením organizácie
 • samostatná kontrolná činnosť
 • konzultačná činnosť na úrovni odbornej administratívy

Odborný referent kancelárie riaditeľa (12/2012 - 08/2016)

 • zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy
 • komunikácia s externým prostredím (obchod, partneri, umelci)
 • príprava a spracovanie odborných podkladov pre štátne organizácie, zahraničné veľvyslanectvá
 • komunikácia s internými a externými zamestnancami organizácie
 • vyhotovenie odborných podkladov a iných písomností pre riaditeľa a vedúcich zamestnancov
 • komunikácia s právnym zastúpením organizácie
 • zabezpečenie notársky overených splnomocnení a iných dokumentov
 • vedenie evidencie žiadostí o poskytnutie informácií
 • konzultačná činnosť na úrovni odbornej administratívy

06/2009 - 04/2010

Samostatný odborný referent

Zameranie spoločnosti: 84110 Všeobecná verejná správa

 • zabezpečenie prevádzky časti informačného systému
 • vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vymedzenej oblasti samospráy
 • samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu
 • organizačné zabezpečenie podujatí na úseku kultúry
 • komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce registratúr zamestnávateľa
 • zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti
 • organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca
 • príprava vstupných údajov pre hromadné spracovanie dát
 • spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve

Vzdelanie / Education
1997 - 2001

Stredná priemyselná škola

Životné prostredie
2020

Kurz: Kozmetická lymfomasáž tváre
2020

Kurz: Lymfomasáž celého tela
2019

Kurz: Reflexológia chodidla
2019

Kurz: Breussova masáž
2019

Kurz: Akreditovaný kurz Športovej masáže
2019

Kurz: Základný masérsky kurz Klasickej masáže
2019

Kurz: Skúška z odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností- v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
2018

Kurz: Aromaterapeutická masáž
2016

Kurz: Mzdy a personalistika
2009

Kurz: Skúška z odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností- Výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov