Office manager

cvmango ID: 5043

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2019 - 11/2019

Prekladateľka

Zameranie spoločnosti: Súkromné zdravotnícke zariadenie

 • starostlivosť o klientov zo SR/ČR
 • pomoc pri vypĺňaní formulárov
 • tlmočenie do SJ pri turecky hovoriacich doktoroch
 • neustála starostlivosť o hospitalizovaných klientov
 • administratívne úkony a komunikácia s poisťovňami v SJ/AJ

06/2018 - 09/2018

Pobytový delegát

Zameranie spoločnosti: Činnosti cestovných kancelárií

 • starostlivost o klientov v zahraničnej destinácii
 • poskytovanie info a pomoc klientom v mieste pobytu
 • pomoc pri prípadoch poistnej udalosti
 • komunikácia s centrálou nielen na SR ale aj v Turecku v SJ/TJ/AJ

07/2016 - 10/2017

Radca / Odborný radca OVV

Zameranie spoločnosti: Všeobecná verejná správa

Radca (07/2016 - 10/2016)

 • kancelárska administratíva
 • kontrolná činnosť podľa zákona
 • agenda potrebná k fungovaniu štátnej správy na danom oddelení
 • samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku
 • odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí

Odborný radca OVV (07/2016 - 10/2017)

 • samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku
 • odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku ŠS alebo vykonávania štátnych záležitostí

02/2014 - 02/2015

Asistentka advokáta

Zameranie spoločnosti: Advokátska kancelária

 • kancelárska agenda /maily, pošta/
 • posielanie a písanie listov
 • vybavovanie telefonátov
 • zápisky rôzneho druhu
 • komunikácia na úradoch a štátnych inštitúciách
 • príprava vyžiadanej agendy
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov advokáta

2014 - 2015

Moderátor

Zameranie spoločnosti: Činnosti športových klubov

Moderátor (11/2014 - 11/2014)

 • moderovanie výkonov športovcov počas akcie v SJ a AJ,
 • reagovanie na zmeny a ohlasovanie ich,v SJ a AJ,
 • vyhlasovanie váhy v SJ a AJ,
 • moderovanie vyhlásenie výsledkov v SJ a A

Moderátor (05/2015 - 05/2015)

 • moderovanie výkonov športovcov počas akcie v SJ a AJ,
 • reagovanie na zmeny a ohlasovanie ich,v SJ a AJ,
 • vyhlasovanie váhy v SJ a AJ,
 • moderovanie vyhlásenie výsledkov v SJ a A

10/2013 - 08/2014

Konateľ

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

 • spravovanie webovej stránky, pridávanie, odstraňovanie produktov, komunikácia s dodávateľmi, zahraničné cesty
 • vybavovanie poštovej komunikácie s úradmi a riešenie všetkých úkonov spojených s potrebami spoločnosti
 • tvorba zmlúv, vytváranie zmluvných vzťahov a komunikácia, prípadná archivácia dokumentov
 • kreovanie podkladov potrebných pri súčinnosti s ekonomickým úsekom, ako aj tvorba rôznych aktivít pri tvorbe písomných kreácií pri akciovom tovare

04/2010 - 04/2011

Prevádzkár

Zameranie spoločnosti: Fitnescentrum

 • riadenie bezproblémoveho chodu prevadzky
 • vedenie a motivovanie zamestnancov
 • objednávanie, preberanie a kontrolovanie tovaru
 • fyzická kontrola skladových zásob, vedenie pokladničnej knihy
 • komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie najvýhodnejších podmienok
 • pravidelné kontrolovanie stavu prevádzky, hľadanie nedostatkov a navrhovanie vylepšení
 • vykonávanie dohľadu nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami

07/2010 - 10/2010

Opatrovateľka

Zameranie spoločnosti: Personálna agentúra

 • sebaobslužné úkony, hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu pre opatrovaného
 • obriadenie opatrovaného ako aj jeho okolia /pranie, žehlenie/, obsluha bežných domácich spotrebičov
 • bežné upratovanie v domácnosti
 • úkony pre starostlivosť o opatrovaného, nákupy, starostlivosť o domácnosť,základné sociálne aktivity
 • neustála 24h starostlivosť

02/2008 - 02/2009

Sekretárka

Zameranie spoločnosti: Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.

 • komplexná asistencia manažmentu
 • príprava podkladov pre obchodné stretnutia a rokovania
 • organizovanie obchodných stretnutí nadriadeného
 • zabezpečovanie kompletnej starostlivosti o obchodných partnerov, príprava a podávanie občerstvenia
 • absolvovanie obchodných a služobných ciest
 • vypracovávanie zápisníc z porád, vybavovanie telefonickej , poštovej komunikácie
 • objednávanie základných kancelárskych potrieb a občerstvenia, spracovávanie podkladov

Vzdelanie / Education
2011 - 2013

Doplňujúce pedagogické štúdium
2004 - 2009

Drevárska fakulta

Podnikový manažment
2018

Kurz: Sprievodca v cestovnom ruchu

2014 - 2018

Kurz: Turecký jazyk - Istanbul, Turecko

2012

Kurz: Anglický jazyk

2012

Kurz: Opatrovateľský kurz

2011

Kurz: Epidemologicky závažná činnosť, výroba, manipulácia a umiestňovanie na trh potravín a pokrmov