Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Office Manager

cvmango ID: 5596

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
08/2019 – 07/2020

Legal Personal Assistant

Zameranie spoločnosti: Právne činnosti

 • vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie
 • administratívna podpora a príprava dokumentov a prezentácií
 • organizácia rôznych stretnutí, zabezpečovanie leteniek, víz, hotelov, ubytovania a prepravy
 • podpora a pomoc iným oddeleniam - finančné, HR, marketing, IT s ad-hoc pokynmi
 • podpora partnerom a všetkým právnikom firmy s ad-hoc pokynmi
 • organizácia office eventov (lyžovačka, vianočný večierok, splav atď.)
 • vyhľadávanie a zabezpečenie interných a externých školení
 • komunikácia s úradmi, dodávateľmi a jednotlivými oddeleniami spoločnosti
 • zabezpečovanie servisných opráv hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • zodpovednosť za chod kancelárie
 • zodpovedanie za nákup kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárií
 • práca so systémami ako sú Concur, SAP, Omnia, Imanage, Carpe Diem, Miscrosoft Office 2010 a 2016

10/2018 - 07/2019

Destination Coordinator

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné činnosti v doprave

 • vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s klientmi
 • komunikácia s externým prostredím - dodávatelia služieb, úrady a inštitúcie
 • riadenie a koordinácia priebehu zákaziek/projektov
 • booking - transferov, hotelov a kuriérov
 • podpora imigračného procesu
 • príprava podkladov k fakturáciám, vedenie korešpondencie a fakturácia
 • podpora pri relokácii zamestnancov (ubytovanie, nájomné zmluvy, otvorenie bankového účtu, parkovanie, platby)
 • nábor, tréning a podpora konzultantov
 • účasť na interných mítingoch a poskytovanie pravidelných reportov

06/2016 - 12/2017

Operations Supervýsor (Anglicko)

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

 • prijímanie návštev, prvotný kontakt s klientom a s tým súvisiaca agenda
 • organizácia mítingov, workshopov, konferencií a porád
 • vybavovanie internej a externej korešpondencie
 • objednávanie tovaru a technické zabezpečenie officu
 • kancelárske a administratívne práce
 • príprava prezentácií a reportov
 • komunikácia s nájomníkmi
 • komunikácia s dodávateľmi, optimalizácia prevádzky objektov z hľadiska nákladov
 • príprava podkladov k mesačným fakturáciám
 • bedenie pokladne
 • častá spolupráca s internými oddeleniami spoločnosti
 • komunikácia a kontrola činnosti upratovacej spoločnosti, zabezpečovanie opráv zariadení

10/2015 - 06/2016

Recepčná / Sekretárka (Anglicko)

Zameranie spoločnosti: Činnosti nemocníc

 • prijímanie návštev, prvotný kontakt s klientom a s tým súvisiaca agenda
 • vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie
 • vybavovanie internej a externej korešpondencie
 • zabezpečovanie a nákup kancelárskych, ako aj iných potrieb pre potreby kancelárie
 • kancelárske a administratívne práce
 • príprava podkladov do účtovníctva
 • evidencia, archivácia dokumentov

04/2015 - 10/2015

Delegátka (Anglicko)

Zameranie spoločnosti: Činnosti cestovných agentúr

05/2013 - 04/2015

Obchodný poradca (Anglicko)

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Vzdelanie / Education
2014 - 2018

Univerzita (Londýn)

Podnikový manažment / HND Tourism, Hospitality and Event Management
2006 - 2010

Kurz: HR Marketing – Online kurz