Office Manager / Asistent / Administratívny pracovník

cvmango ID: 4130

Kandidátka, ktorá po vysokej škole nastúpila do neziskovej organizácie na pozíciu Osobnej asistentky riaditeľky a po odchode Office manažérky prebrala aj jej agendu. Priority si plánovala podľa aktuálnej situácie, pričom dodržiaval stanovené termíny. Zodpovedná za plánovanie stretnutí a služobných ciest, komunikáciu s dodávateľmi a darcami. Vypracováva podklady podľa požiadaviek – záznamy o jazdách, prezentácie, podklady pre vzdelávacie aktivity, objednávky z e-shopu. Vynikajúce komunikačné zručnosti, vyjednávala podmienky s dodávateľmi materiálu pre vzdelávanie i spoluprácu s médiami. Užívateľská znalosť MS Office. Aktívna znalosť anglického jazyka

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.