Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Office Manager / Marketingový špecialista / Office Manager / Marketing Specialist

cvmango ID: 5101

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2014-2020

Office manager / Asistent Sales&Marketing directora

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom

 • materiálové a technické zabezpečovanie chodu kancelárie riaditeľa
 • organizovanie meetingov, konferencií, seminárov, teambuildingov, zákaznícke akcie, letenky, hotely, ubytovanie
 • administratívna podpora pre tím obchodných reprezentantov (cca 40 ľudí) spracovanie faktúr, zmlúv, cestovné príkazy
 • evidencia a zabezpečovanie BOZP školení
 • zabezpečovanie akreditovaných seminárov pre zdravotníckych pracovníkov
 • práca s intranetom, internými aplikáciami
 • objednávanie skladových zásob
 • komunikácia s úradmi – čiastočne zabezpečovania podkladov pre Verejné obstarávania
 • operatívne riešenie vzniknutých situácií

2015 – 2018

Office manager / Konateľ spoločnosti

Zameranie spoločnosti: Činnosti záujmových organizácií

 • zabezpečovanie chodu officu
 • kompletné zabezpečenie rekonštrukcie a designového zariadenia priestorov spoločnosti
 • komunikácia s účtovníkom, pripravovanie podkladov pre mzdy
 • evidencia dochádzky, fakturácia, úhrady, organizovanie školení a seminárov
 • organizácia a manažment lektorov, zabezpečovanie leteniek, dopravy, hotelov
 • dohľad nad recepčnými, komunikácia s potrebnými úradmi

2013-2014

Office manager

Zameranie spoločnosti: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.

 • spracovanie podkladov pre mzdy, príprava podkladov pre účtovníka
 • vedenie pokladne, evidencia a vydávanie stravných lístkov
 • zabezpečovanie chodu firmy – back Office, banka, úhrady, prijaté, vydané faktúry v program POHODA
 • vedenie projektov, ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

2010 – 2011

Back office manager

Zameranie spoločnosti: Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom

 • zabezpečovanie chodu firmy (kanc.potreby, občerstvenie, projekt rekonštrukcie priestorov)
 • komunikácia s dodávateľmi, dizajnérmi
 • rezervácie ubytovania, leteniek
 • organizovanie firemných podujatí
 • riadenie chodu recepcie – zastrešenie 10 recepčných – personalistika, dochádzka

Vzdelanie / Education
1991 – 1995

Obchodná akadémia