Plánovač

cvmango ID: 4479

Kandidát najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol na pracovnej pozícii Plánovač výroby. Vo výrobnej spoločnosti absolvoval ročné školenie v Maďarsku v oblasti dodávateľského reťazca, kde sa z neho stal expert v oblasti plánovania. Zodpovedal za mesačné plánovanie. Išlo o plánovanie dodávok ropy z Ruska. Ropa sa následne vyvážala najmä do Maďarska, Šahov, Slovenska. Okrem ropy dovážal aj etanol. Pri plánovaní kládol dôraz na ekonomické úspory, bol aj „ekonomický support“. Jedným z problémov, ktoré musel riešiť bola zlá kvalita ropy (znečistená). Vtedy kontaktoval svojho nadriadeného v Budapešti a následne naplánoval nápravné opatrenia. Rovnako kontaktovali zákazníkov, aby vedeli kedy ropa príde a vysvetlili im situáciu. Kandidát pracoval v tíme 3 plánovačov. Aktívne komunikoval v anglickom jazyku ale rozumie aj nemeckému jazyku. Dôvodom kandidátovho odchodu zo spoločnosti bolo, že mu nebol umožnený kariérny rast a rozvoj. Príjemný kandidát s množstvom skúseností v oblasti plánovania.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.