Plánovač výroby

cvmango ID: 5096

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2020 - 04/2020

Supervízor prevádzky

Zameranie spoločnosti: Inžinierske činnosti a poradenstvo

 • koordinácia prevádzky, oddelenia a dodržiavanie procesov
 • zabezpečenie stálej dodávky pre montáž
 • monitorovať denné KPI a Meradiel Kvality

07/2019 - 08/2019

Plánovač výroby

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

 • plánovanie zákaziek vo výrobe

10/2010 - 05/2019

Plánovač/ Prípravár výroby / Kalkulant

Zameranie spoločnosti: Výroba zámkov a pántov

 • štartovanie a termínovanie zákaziek
 • komunikácia s materskou firmou
 • zabezpečovanie plynulosti výroby
 • zavádzanie zmien do výroby
 • normovanie, príprava a spustenie nových technologických postupov do výroby
 • spúšťanie výroby a výrobných procesov
 • školenie a zaúčanie pracovníkov
 • kalkulácie novej výroby, nastavovanie a upráva parametrov v SAP

2009

Vedúci odd. Dispozície

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

2006 -2008

Vedúci oddelenia Dispo / Disponent

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

Vedúci oddelenia Dispo (2008)

 • zodpovednosť za termíny a dohodnuté množstva pre zákazníkov
 • koordinácia jednotlivých disponentov
 • vyhodnocovanie výroby /KPI, Scraprates.../

Disponent (2006 - 2008)

 • štartovanie a termínovanie zákaziek
 • komunikácia s materskou firmou v Mníchove v NJ
 • zabezpečovanie plynulosti výroby

Vzdelanie / Education
1992 - 1997

Univerzita

Učiteľ 5-12 r. Chemia - TV
1988 - 1992

Gymnázium