Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

PLC programátor

cvmango ID: 5609

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2020 - trvá

PLC programátor

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných elektrických zariadení

2017 - 01/2020

Technik údržby

Zameranie spoločnosti: Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá

  • údržba strojnotechnologický zariadení

07/2014 - 09/2017

Servisný technik

Zameranie spoločnosti: Ostatná stavebná inštalácia

  • srvis automatických dverí, garážových a priemyselných vrát

09/2008 - 06/2014

Údržbár

Zameranie spoločnosti: Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov

  • údržba strojnotechnologický zariadení

Vzdelanie / Education
2016 - 2019

Materiálovotechnologická fakulta

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
2004 - 2008

Stredné odborné učilište - Energetické

Mechanik počitačových sieti