Právnik / Ekonóm

cvmango ID: 5079

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
06/2019 - trvá

Právnik

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n

 • občianske právo, obchodné právo a pracovné právo
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv z oblasti obchodného a občianskeho práva v slovenskom, v anglickom jazyku
 • komunikácia s obchodnými partnermi
 • príprava zmlúv v oblasti GDPR
 • príprava stanovísk v oblasti pracovného práva
 • zmeny spoločnosti v obchodnom registri

11/2017 - 05/2019

Advokátsky koncipient

Zameranie spoločnosti: Právne činnosti

 • občianske právo, obchodné právo a pracovné právo
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv z oblasti obchodného a občianskeho práva v slovenskom, v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku
 • príprava právnych stanovísk, analýz z obchodného, občianskeho, pracovného práva
 • vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní, v exekučnom konaní
 • zastupovanie spoločností pred súdmi, štátnymi orgánmi
 • komunikácia so štátnym orgánmi, súdmi
 • zakladanie obchodných spoločností
 • účasť na valných zhromaždeniach spoločností

09/2014 - 10/2017

Advokátsky koncipient

Zameranie spoločnosti: Advokátska kancelária

 • občianske právo, obchodné právo, stavebné právo a konkurzné právo
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv z oblasti obchodného a občianskeho práva
 • vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní, v exekučnom konaní, v konkurznom konaní
 • zastupovanie spoločností pred súdmi
 • komunikácia so štátnym orgánmi, súdmi, zakladanie obchodných spoločností
 • zápisy a zmeny spoločností v obchodnom registri

06/2011 - 08/2014

Právnik

Zameranie spoločnosti: Výroba transportného betónu

 • občianske právo, obchodné právo, stavebné právo a konkurzné právo
 • vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní, v exekučnom konaní, v konkurznom konaní, v trestnom konaní
 • zastupovanie spoločnosti pred súdmi
 • komunikácia s exekútormi, súdmi
 • príprava zmlúv z oblasti občianskeho, obchodného práva
 • zmeny spoločnosti v obchodnom registri

10/2007 - 05/2011

Projektový manažér

Zameranie spoločnosti: Všeobecná verejná správa

 • občianske právo a obchodné právo
 • verejné obstarávanie
 • príprava zmlúv
 • komunikácia so štátnymi orgánmi, štátnymi inštitúciami, s konečnými užívateľmi výhod
 • kontrola priebehu verejných obstarávaní

Vzdelanie / Education
2014 - 2019

Národohospodárska fakulta

Financie, bankovníctvo, investovanie
2011

Právnická fakulta

Právo / Rigorózne štúdium
2002 - 2007

Právnická fakulta

Právo