Priemyselná automatizácia

cvmango ID: 4981

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2019 - trvá

Procesný inžinier

Zameranie spoločnosti: 29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • technický dohľad nad linkami
 • operatívny zásah pri vzniknutej poruche
 • znižovanie pravdepodobnosti vzniku prestojov a nepodarovkov vo výrobe

02/2015 - 05/2015

Stážista

Zameranie spoločnosti: Ústav priemyselného výskumu pre automatizáciu a merania

 • práca v týme zameranom na aplikáciu priemyselných robotov do praxe
 • vývoj pracovistka na zváranie super-MAG s robotom KUKA
 • vytváranie 3D animácii funkčńych modelov (Creo 2.0)

09/2015 - 08/2019

Interný doktorand

Zameranie spoločnosti: 85420 Terciárne vzdelávanie

 • výskum v oblasti robotiky (nasadenie robota ABB IRB 1600)
 • kamerové systémy (prototyp pracoviska na inšpekciu výrobkov, softvérová časť riešenia)
 • propagácia univerzity na výstavach

03/2006 - 09/2015

Pomocný pracovník

Zameranie spoločnosti: 47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

 • pomoc pri stavebných prácach
 • montáž a demontáž elektroinštalácie
 • uvádzanie zariadení do prevádzky
 • pozáručný servis elektrozariadení

Vzdelanie / Education
2013 - 2015

Strojnícka fakulta

Robotika
2010 - 2013

Strojnícka fakulta

Riadenie a diagnostika robotickej, dopravnej a výrobnej techniky
2006 - 2010

Stredná odborná škola elektrotechnická

Priemyselná automatizácia