Procesný inžinier

cvmango ID: 1358

Aktívny kandidát s vysokoškolským vzdelaním v oblasti Počítačová podpora výrobných technológií, ktorý získal pracovné skúsenosti v odbore už počas štúdia. Po jeho ukončení pôsobil 3 roky ako Technológ montáže a v súčasnosti pracuje rok ako Procesný inžinier vo výrobe komponentov pre automotive. Zodpovedný za chod 14 liniek, zmeny vo výrobe, kontrolu a zavádzanie výrobných procesov a transfer technológii. Zodpovedný a pracovitý kandidát orientovaný na výsledok, ktorý ovláda prácu v Pro Engineer, Solid Edge, Solid Works a iných. Aktívna znalosť anglického a základy francúzskeho jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.