Procesný inžinier

cvmango ID: 5017

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
05/2019 - 05/2020

Procesný inžinier

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

11/2015 - 05/2019

Procesný inžinier, Developer

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

Vzdelanie / Education
2011 - 2015

Materiálovotechnologická fakulta

Priemyselné manažérstvo
2007 - 2011

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Informačné a telekomunikačné systémy
neuvedené

KURZ: Interný auditor, podľa normy ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 19011:2015

neuvedené

Školenie: FMEA, SPC, MSA, 8D Report

neuvedené

Školenie: APQP, PPAP