Produktový manažér - špecialista / Špecialista vývoja produktov

cvmango ID: 4960

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2014 - 02/2020

Produktový manažér

Zameranie spoločnosti: 64190 Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • navrhovanie a koordinácia činnosti riadenia výrobkov
 • príprava a implementácia nových produktov
 • správa životného cyklu produktu
 • implementácia inovácií - Google pay, Apple pay
 • obchodné analýzy
 • príprava obchodných úloh na zmeny IT
 • spolupráca s IT pri implementácii zmien
 • analýza správania klienta a následné oslovenie cieľových skupín klientov
 • koordinácia externých dodávateľov
 • hodnotenie úspechu zvereného produktového portfólia
 • monitorovanie a zabezpečenie súladu nastavení produktu s predpismi vydávanými kartovými spoločnosťami a legislatívne požiadavky
 • príprava obchodných prípadov na kampane
 • zlepšenie predajného procesu

01/2013 - 03/2014

Produktový špecialista

Zameranie spoločnosti: 64190 Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • návrhovanie a interné riadenie nových a existujúcich výrobkov
 • komunikácia s kartovými združeniami, dodávateľmi a spracovateľmi
 • prieskum trhu
 • analýza technických možností výrobkov a ich aktualizácia
 • príprava materiálov na podporu predaja

Vzdelanie / Education
2007 - 2012

Obchodná fakulta

Medzinárodný obchod