Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Programátor lakovacích robotov

cvmango ID: 5491

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2019 - trvá

Živnostník

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

 • optimalizácia výrobných procesov pre automobil. priemysel
 • tvorba a úprava programov pre plnoautomatické roboty ABB, Fanuc, Cloos

2018 - 2019

Programátor lakovacích robotov ABB

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • optimalizácia výrobných procesov
 • tvorba a úprava technickej dokumentácie,pracovné postupy, manuály pre operátorov, manuály pre údržbu ....
 • tvorba a úprava programov pre plnoautomatické lakovacie roboty ABB

2017 - 2018

Vedúci údržby

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • zodpovednosť za riešenie a vykonanie údržby na strojoch a zariadeniach
 • plánovanie a koordinovanie údržbárskych prác
 • vykonávanie preventívnych a predpísaných kontrol
 • zaisťovanie spôsobilého technického stavu používaných strojov, prístrojov a zariadení
 • promptné riešenie vzniknutých technických závad a nedostatkov
 • vedenie, koordinovanie podriadených údržbárov
 • zabezpečovanie technickej dokumentácie a vedenie servisných kníh. Reportovanie aktuálneho stavu sledovaných strojov a zariadení

2014 - 2017

Procesný inžinier

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • zabezpečiť efektivitu výrobného procesu a plynulý chod výroby z procesného hľadiska za maximálneho využitia technológií a iných zdrojov
 • tvorba a úprava programov pre plnoautomatické roboty ABB

2013 - 2014

Inžinier údržby

Zameranie spoločnosti: Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom

 • zabezpečovanie preventívnej a operatívnej údržby strojov a zariadení
 • vypracovávanie a aktualizovanie plánov údržby
 • analyzovanie príčin prestojov a prijímanie opatrení na ich eliminovanie
 • monitorovanie a kontrolovanie nákladov na údržbu
 • zlepšovanie procesov v oblasti údržby – analýza, návrh riešenia a implementácia

2007 - 2013

Technológ / Proces inžinier

Zameranie spoločnosti: Výroba

 • zistenie a realizácia optimalizácie výrobných procesov s cieľom ušetrenia nákladov pri úplnom dodržaní všetkých platných bezpečnostných predpisov a noriem kvality
 • tvorba a úprava programov pre plnoautomatické roboty ABB
 • optimálne nasadenie ľudí, strojov a materiálu na dosiahnutie cieľov podniku pri dodržaní všetkých platných bezpečnostných predpisov a noriem kvality

Vzdelanie / Education
1993 - 1997

Stredné odborné učilište energetické

Elektrotechnika
.

Osvedčenie: §23 bez obmedzenia napätia podľa 508/2009 Z.z.

.

Kurz: Lean Alliance riadenie štíhlej výroby

.

Kurz: ABB obsluha a programovanie

.

Kurz: Fanuc obsluha a programovanie

.

Kurz: CLOOS-QR-TR-P1 obsluha a programovanie

.

Kurz: Mikrokom vláknová optika

.

Kurz: Obslužná mechanika

.

Kurz: Pneumatická technológia