Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Projektová manažér

cvmango ID: 5434

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2018 - trvá

Kvality inžinier

Zameranie spoločnosti: Výrobná automotive spoločnosť pôsobiaca ako dodávateľ pre všetkých významných zákazníkov v tomto segmente

 • zabezpečovanie metrológie a procesov súvisiacich s metrológiou v spoločnosti (starostlivosť o certifikáciu, kalibráciu a evidenciu všetkých druhov meradiel)
 • zabezpečenie plánov kontroly vo výrobe,
 • tvorba a vypracovávanie pracovných a kontrolných inštrukcií, katalógov chýb,
 • účasť na zákazníckych a interných auditoch

2013 – 2017

Projektový manažér

Zameranie spoločnosti: 7 Strojárska spoločnosť pôsobiaca ako dodávateľ zariadení, jednoúčelových strojov a celkov do výrobných liniek pre automobilový priemysel

 • komplexná starostlivosť o projekty (od prijatia dopytu až po odovzdanie zákazníkovi),
 • príprava cenových ponúk v spolupráci so všetkými zainteresovanými oddeleniami,
 • tvorba „Projektplánov“ a dohľad nad riadnym priebehom celého projektu,
 • účasť na obchodných a technickým rokovaniach,
 • účasť na SOP(Start of Production) a na finálnom odovzdávaní projektov zákazníkom

2011 – 2013

Projektový manažér

Zameranie spoločnosti: Energetika

 • príprava výstavby bio-plynových staníc (BPS),
 • tvorba skladových zásob,
 • tvorba stavebno-technického riešenia a technologického vybavenia BPS,
 • spolupráca s technickými úsekmi na zefektívnení procesov spustenia BPS.

Vzdelanie / Education
2001 – 2006

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Technicko-výrobný manažment
2018

Kurz: Úvod do metrológie výrobnej spoločnosti

2014

Kurz: Zlepšovanie procesov vo výrobe, Kaizen a Poka-Yoke systémy

2008

Kurz: Zvyšovanie právneho povedomia v starostlivosti o životné prostredie

2007

Kurz: Interný audítor pre systémy ISO 14001, 19011 a OHSAS 18001

2006

Kurz: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 22 - Samostatný elektrotechnik