Projektový manažér / elektro

cvmango ID: 976

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním v odbore prístrojová regulačná a automatizačná technika. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti projektovania elektro pre MaR, riadení projektov na úrovni realizácie, koordinácii výroby a montáže. Kandidát je špecialista na programovanie PLC Siemens, programovanie mikrokontrolérov 8051, ATmega, projektovanie MaR a inštalácii v budovách podľa vyhlášky 508/2009 Z.z, projektovanie zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, kreslenie projektov v Eplan-e. Kandidát má technické znalosti s programovaním( C++, ASM), s PLC systémami (Siemens, Schneider Electric, Allen-Bradley, B&R, Exomatic, Amit), CAD systémami (AutoCAD, Protel, Eagle, SolidWorks, Eplan) a s grafickými systémami (Corel, Adobe Photoshop).Držiteľ osvedčenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 23.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.