Projektový manažér/ nové technológie- energie

cvmango ID: 2512

Skúsený obchodno-technický manažér z prostredia prostredia startup-u menšej slovenskej pobočky zameranej na technické služby v oblasti servisu, údržby. Zodpovedá za jej rozbeh, personálne zloženie a etablovaniu sa na slovenskom trhu. V jeho pracovnej náplni je najmä kontakt s klientom, vypracovanie technických riešení na mieru, vedenie obchodných jednaní, dozor nad realizáciou projektu, riešenie reklamácií. Má skúsenosti s pôsobením ako samostatný obchodník aj s vedením obchodného tímu, budovaním pozície na novom trhu, akvizíciou nových klientov, budovaním vzťahov so stálymi klientmi. Anglický jazyk ovláda na dobrej komunikačnej úrovni (B2), využíva ho najmä na zahraničných služobných cestách. Dôvod na zmenu v jeho prípade by predstavovala zaujímavá ponuka z väčšej etablovanej spoločnosti, kde by sa mohol zdokonaliť a získať nové poznatky, prípadne spoločnosti pôsobiacej v oblasti nových technológií v oblasti energetických zdrojov.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.