Projektový manažér / Obchodný manažér / Technický manažér

cvmango ID: 3144

Kandidát s 25 ročnými skúsenosťami v medzinárodnej telekomunikačnej korporácii, kde posledných 12 rokov zastával pozíciu Veľkoobchodného riaditeľa. Na tejto pozícii bol zodpovedný za aktívny predaj veľkoobchodných produktov, ale aj nákup produktov iných spoločností pre potreby spoločnosti. Pri tejto práci využíval najmä svoje výborné komunikačné, prezentačné a vyjednávacie zručnosti, ako aj detailnú znalosť technických a produktových riešení. Bohaté skúsenosti s vedením a motiváciou obchodného tímu, ako aj zručnosti v obchodných jednaniach. Má skúsenosti aj s koučovaním ľudí a tímov, na ktoré má platný certifikát od Slovenskej asociácie koučov. Ako špecifickú komunikačnú zručnosť môže ponúknuť detailné znalosti z oblasti neurolingvistického programovania, ktoré sa dajú výborne zužitkovať práve v oblasti obchodných jednaní. Plynule ovláda anglický jazyk.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.