Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Recepčný / Vedúci predajne/prevádzky

cvmango ID: 5377

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2019 - trvá

Supervízor / Store manager značkovej predajne

Zameranie spoločnosti: Činnosti bezdrôtových telekomunikácií

 • starostlivosť o zverenú prevádzku
 • kontrola a dodržiavanie štandardov a pracovných postupov
 • školenie a výber nových konzultantov a dbanie na ich rozvoj a predajné zručnosti
 • stanovovanie denných, a týždenných plánov
 • riešenie sťažností a zákazníkov priamo na predajni a zabezpečenie vysokej úrovne zákazníckeho servisu

12/2018 - 04/2019

Shop manager

Zameranie spoločnosti: Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach

 • starostlivosť o zverenú prevádzku, kontrola a zabezpečenie dodržiavania štandardov spoločnosti
 • zodpovednosť za bez problémový chod prevádzky a plnenie stanoveného plánu
 • starostlivosť o vizuálny vzhľad predajne,
 • vedenie, motivácia a rozvoj tímu k dosiahnutiu stanovených cieľov
 • zabezpečenie vysokej úrovne zákazníckeho servisu

08/2018 - 11/2018

Atredný zdravotnícky personál / Technický pracovník

Zameranie spoločnosti: Súkromné zdravotnícke zariadenie

 • predoperačná a pooperačná staroslivosť o pacientov kliniky
 • obsluha, nadstavovanie a práca so špecializovaným prístrojovým vybavením
 • asistencia pri operáciách

05/2016 - 08/2018

Recepčný / Školiteľ nových zamestnancov

Zameranie spoločnosti: Súkromné zdravotnícke zariadenie

 • predaj produktov a služieb, archivácia dokumentov a agenda
 • práca s internými programami, pokladňou, emailová a telefonická komunikácia s klientmi
 • zaškolenie nových zamestnancov, tréningy komunikácie a predajné zručnosti, podpora Call Centra a klientský servis

04/2013 - 04/2016

Stredný zdravotnícky personál- technický pracovník

Zameranie spoločnosti: Súkromné zdravotnícke zariadenie

 • predoperačná a pooperačná staroslivosť o pacientov kliniky
 • obsluha, nadstavovanie a práca so špecializovaným prístrojovým vybavením

2012 - 2013

Vedúci predajne/prevádzky

Zameranie spoločnosti: Činnosti bezdrôtových telekomunikácií

 • predaj produktov a služieb
 • archivácia dokumentov a agenda
 • práca s internými programami, pokladňou, emailová a telefonická komunikácia s klientmi

2012 - 2012

Collector

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • vymáhanie pohľadávok
 • dohadovanie krátkodobých splátkových kalendárov
 • komunikácia s klientom
 • práca s internými systémami a PC

2009 - 2012

Vedúci predajne/prevádzky

Zameranie spoločnosti: Činnosti bezdrôtových telekomunikácií

 • predaj produktov
 • poskytovanie informácií
 • príslušná administratíva
 • agenda
 • práca s internými programami, pokladňou
 • vykonávanie uzávierok, inventúr, riadenie kolektívu a riešenie sťažností

Vzdelanie / Education
2003 - 2007

Stredná zdravotnícka škola

Masér