Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Recepčný / Vodič

cvmango ID: 5381

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2020 - 03/2020

Hotelový recepčný

Zameranie spoločnosti: Hotelové zariadenie

 • check in a check out hostí
 • prijímanie a spracovanie rezervácií v rezervačnom systéme HOREC
 • kontrola objektu hotela
 • aktualizácia informačných portálov
 • informovanie a prepájanie telefónnych hovorov do a z hotela
 • kontrola rozpisu služieb
 • zodpovednosť za vedenie kalendára Wellnessu

03/2019 - 12/2019

Hudobný skladateľ

Zameranie spoločnosti: Hudobný priemysel

 • komponovanie hudobných diel pre potreby audiovizuálneho priemyslu
 • aranž
 • mixing
 • mastering

03/2018 - 02/2019

Vodič

Zameranie spoločnosti: Ostatná osobná pozemná doprav

 • vedenie a obsluha cestných motorových vozidiel
 • preprava osôb
 • vykonávanie kontroly mobilných prostriedkov z hľadiska ich prevádzkyschopnosti
 • vedenie prevádzkovej evidencie mobilných prostriedkov
 • dopĺňanie automobilových pohonných hmôt do mobilných prostriedkov a ich zbežný servis
 • osobný šofér prevažne v meste Viedeň, Bratislava a letiská - Viedeň, Bratislava, Budapešť, Brno, Praha, Varšava, Wroclaw
 • prevádzka 24/7

06/2017 - 11/2017

Vodič

Zameranie spoločnosti: Ostatná osobná pozemná doprav

 • vedenie a obsluha cestných motorových vozidiel
 • rreprava osôb
 • vykonávanie kontroly mobilných prostriedkov z hľadiska ich prevádzkyschopnosti
 • vedenie prevádzkovej evidencie mobilných prostriedkov
 • dopĺňanie automobilových pohonných hmôt do mobilných prostriedkov
 • osobný šofér pre transfery prevažne v meste Viedeň a letiská - Viedeň, Bratislava, Budapešť, Praha.
 • prevádzka 24/7

04/2016 - 201

Data Collector Driver Navteq HERE True

Zameranie spoločnosti: Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

 • mapovanie územia (zberanie fotografií a 3D skenov)
 • komunikácia so zahraničným zázemím na dennej báze (USA, Holandsko, Švajčiarsko)
 • logistika a plánovanie presunov medzi jednotlivými pracovnými bodmi
 • jednoduché opravy elektrotechnického charakteru podľa manuálu
 • údržba prideleného vozidla
 • najazdených okolo 50 000 km v piatich krajinách EÚ

2015 - 2016

Kuriér

Zameranie spoločnosti: Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

 • rozvoz náhradných dielov a príslušenstva pre automobily a nákladné vozidlá
 • starostlivosť o zákazníkov
 • príprava podkladov na rozvoz
 • naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru
 • starostlivosť o pridelené vozidlo
 • vybavovanie faktúr a dobropisov
 • práca s hotovosťou

2014 - 2015

Predajca

Zameranie spoločnosti: Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.

 • predaj hudobných nástrojov, komunikácia so zákazníkmi
 • starostlivosť a údržba hudobných nástrojov
 • starostlivosť o kamenný obchod
 • komunikácia s dodávateľmi a odoberanie tovaru od dodávateľov
 • práca s fiškálnym modu

2014 - 2014

Náborár

Zameranie spoločnosti: Personálna agentúra

 • uskutočňovanie vstupných telefonických pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie s cieľom identifikovať vyhovujúcich a vyradiť nevyhovujúcich uchádzačov pre danú pracovnú pozíciu
 • pozývanie vyhovujúcich uchádzačov o zamestnanie na osobný pohovor
 • organizovanie a vedenie pracovných pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie, informovanie sa na predchádzajúcu prax, očakávanú mzdu
 • pravidelné monitorovanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom pracovných portálov, sledovanie aktuálne dopytovaných pracovných pozícií na trhu
 • evidovanie záznamov o uchádzačoch o zamestnanie
 • inzerovanie voľných pracovných pozícií
 • selektovanie profilov kandidátov z internej databázy a externých zdrojov
 • hodnotenie kandidátov z osobnostnej i profesijnej stránky a ich následné odporúčanie klientom zamestnávateľa
 • poskytovanie konzultácií a poradenstva klientom zamestnávateľa a uchádzačom o zamestnanie
 • aktívna práca s interným softwarom a plnenie databáz podľa pokynov vedúceho zamestnanca

2012 - 2014

Obchodný asistent

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

 • rozvoz produktov
 • komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi
 • spracovanie cenových podkladov
 • spracovanie objednávok
 • vyskladňovanie objednávok
 • aktualizácia firemných webstránok

2011 - 2013

Osobný vodič / Asistent

Zameranie spoločnosti: Finančné poradenstvo

 • preprava vedenia firmy
 • príprava podkladov na jednania
 • evidovanie podkladov pre personalistov (dochádzka, dovolenka, PN)
 • zodpovednosť za kalendár manažmentu
 • riešenie ad hoc požiadaviek nadriadených
 • starostlivosť a evidencia vozového parku
 • sprevádzanie klientov na pracovné rokovania

2008 - 2011

Event Manager

Zameranie spoločnosti: Ostatné čistiace činnosti

 • organizácia firemných akcií, školení, seminárov a spoločenských podujatí
 • pripravovanie podkladov a prezentácií nadriadenému
 • komunikácia s klientom a dojednanie akcie podľa jeho požiadavok
 • jednania s obchodnými partnermi spoločnosti
 • firemný vodič
 • zabezpečovanie kultúrneho programu (tanečníci, hudobníci, umelci)
 • prezentácia menu a tvorba kalkulácií
 • vedenie, koordinácia a motivácia pracovníkov
 • zostavovanie týždenných, mesačných a ročných plánov práce vedúceho a ich koordinácia s plánmi práce nadriadeného alebo firmy
 • organizovanie pracovných stretnutí, konferencií a zahraničných ciest

Vzdelanie / Education
2002 - 2007

Cudzie jazyky