Robotista / Elektrikár

cvmango ID: 4481

Kandidát najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol na pracovnej pozícii Údržbár dopravníkovej techniky a elektrických zariadení. Zodpovedá za údržbu 2 hál rozlohy 150 000 m². Kandidát má na starosti elektrické opravy, pneumatické, hydraulické (zdvíhacie plošiny). Získal ocenenie za najšikovnejšieho zamestnanca, nakoľko svoju prácu robí veľmi kvalitne a rýchlo. To je dôvod prečo je aj zástupcom vedúceho a je zodpovedný za školenie zamestnancov. Na pozícii získal základné skúsenosti v oblasti PLC a rovnako má záujem zdokonaľovať sa v oblasti programovania a robotov. Kandidát v práci nedávno absolvoval kompetenčné testy, ktorých súčasť bola časť mechanická, elektro i základy PLC. Získal najlepšie výsledku 97 percent. Veľmi príjemný a komunikatívny kandidát, ktorý má záujem v technickej oblasti napredovať

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.