Senior účtovník

cvmango ID: 3915

Kandidátka s vysokoškolským vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva. Podvojné účtovníctvo spracovávala pre spoločnosti pôsobiace v oblasti služieb, obchodu, výroby a developerstva. Mzdy spracovávala pre spoločnosti od 2 až po 700 zamestnancov. V prípade sporných bodov v účtovníctve komunikuje s audítormi a daňovým poradcom. Skúsená kandidátka s príjemným vystupovaním a výbornými organizačnými zručnosťami. Pasívna znalosť anglického a nemeckého jazyka – písomná komunikácia.

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2013 - trvá

SZČO

Zameranie spoločnosti: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

2009 - 2010

Vedúci ekoním

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

  • riadenie ekonomického úseku, cca 10 Účtovníčiek

2007 - 2009

Finančná riaditeľka (Nemecko)

Zameranie spoločnosti: Ostatné čistiace činnosti

  • riadenie ekonomiky
  • spracovanie účtovníctva
  • reporty /Nemecko/

1998 - 2013

Živnosť

Zameranie spoločnosti: Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

  • spracovanie účtovníctva

1998 - 2007

Ekonóm

Zameranie spoločnosti: Inžinierske činnosti a poradenstvo

1994 - 1998

Vedúca informačnej sústavy

Zameranie spoločnosti: Činnosti odborových organizácií

  • riadenie celej informačnej sústavy /kolektív cca 15 pracovníčok/ - všetky učtárne - majetková, finančná, mzdová, všeobecná

1990 - 1994

Samostatný ekonóm

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu

Vzdelanie / Education

Fakulta riadenia

Gymnázium