Špecialista zákazníckeho servisu

cvmango ID: 4021

Kandidátka aktuálne ukončuje druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Počas štúdia mala kandidátka viacero brigád. Najdlhšie pracuje ako Recepčná vo voľnočasovom rezorte, kde je v neustálom kontakte so zákazníkmi a rieši ich požiadavky, prípadne reklamácie. Pracuje samostatne a je zodpovedná za plynulý chod recepcie. Popri tejto práci už viac ako rok pracuje ako tlmočníčka a korektorka textov do maďarského jazyka. 9 mesiacov pracovala ako súčasť marketingového tímu v spoločnosti poskytujúcej služby pre tlač a médiá. Užívateľská znalosť práce s Excelom. Príjemná komunikatívna kandidátka, ktorá hľadá svoje prvé pracovné príležitosti na TPP. Kandidátka má síce aktuálne status študenta, ale nemá problém s prácou na TPP ihneď. V čase štátnic, ktoré budú prebiehať koncom mája alebo začiatkom júna by však potrebovala týždeň voľna. Vie vhodne komunikovať a má rozsiahle organizačné zručnosti, ktoré získala najmä pri organizovaní športových podujatí. Kandidátka navštevovala základnú aj strednú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Aktívna znalosť Slovenského jazyka. Mierne pokročilá znalosť anglického jazyka – aktuálne navštevuje kurz.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.