Teamleader oddelenia

cvmango ID: 4003

Kandidát má ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, odbor Integrovaná bezpečnosť. Počas štúdia v roku 2011 sa rozhodol podnikať v oblasti predaja vína, pričom funguje dodnes a úspešne sa mu podarilo otvoriť 3 ďalšie predajne, pričom zamestnáva do 20 brigádnikov. Nakoľko už nebola jeho denná prítomnosť nutná zamestnal sa v automobilovej spoločnosti ako Vedúci výrobnej jednotky. Aktuálne na tomto poste pracuje 1,5 roka. Kandidát má skúsenosti s vedením väčšieho tímu – aktuálne má pod sebou 35 ľudí z toho 5 je Koordinátorov. Jeho úlohou je výber zamestnancov, zodpovednosť za ich správne zaškolenie, sledovanie a plnenie KPI (na dennej, týždennej aj mesačnej báze), zabezpečenie BOZP školení, motivovanie zamestnancov. Pri svojej práci komunikuje s manažmentom aj výrobnými pracovníkmi, vie využiť vhodný typ komunikácie. Komunikatívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.