Technicko - administratívny pracovník

cvmango ID: 909

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním v odbore výrobné technológie. Pracovné skúsenosti získal na pozícií Obsluha 3 osej CNC frézy (Vesta - 1000). Zodpovedal za nastavenie základných parametrov a používal technickú dokumentáciu. V rámci počítačových znalostí aktívne ovláda AutoCAD v ktorom navrhoval výkresy a výpočty, zakresľoval súčiastky a rotačné plošné spoje a ovláda základy Autodesk Inventor. Aktívna znalosť talianskeho jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu uchádzača.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.