Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Technicko-administratívny pracovník / Referent kvality

cvmango ID: 355

Kandidát vyštudoval automobilovú strednú školu. Má 3 ročné skúsenosti ako Tím líder / Kvalitár v automotive, 2 roky ako Inšpektor kvality elektromotorov a 4 roky ako Odborný predajca. Získal skúsenosti s medzioperačnou kontrolou produktov a pracovníkov, meraním komponentov, testovaním, zlepšovaním procesov, vstupnou kontrolou, administratívou a technickou dokumentáciou. Motivuje ho práca v odvetví kvality. Dorozumie sa s anglicky hovoriacimi zákazníkmi v základoch a má znalosť tecnických pojmov z automotive.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.