Technický riaditeľ / Výrobný riaditeľ / Vedúci oddelenia / Projektový manažér

cvmango ID: 4969

Zodpovedný a systematický kandidát, ktorý sa z pozície Technológa vypracoval až na Technického riaditeľa. Počas svojej praxe získal skúsenosti s riadením tímu ľudí, nastavovaním KPI, vedením denných monitoringov, reportingom, optimalizovanie technických činností, zefektívňovaním výroby, strategickým plánovaním a podobne. Kandidátovi sa podarilo vďaka úspešnému projektu, ktorý viedol, znížiť náklady spoločnosti, zefektívniť prácu konštruktérov a tak znížiť sklzy vo výrobe. Skúsený kandidát, ktorý dbá na dodržiavanie stanovených cieľov a rád vyhľadáva a prijíma nové výzvy.

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2011 - 04/2020

Technológ / Team leader / Projektový manažér / Vedúci konštrukcie a nástrojárne / Technický riaditeľ

Zameranie spoločnosti: 28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

Technológ (2011-2014)

 • spracovanie cenovej ponuky
 • navrhovanie nových a vylepšovanie existujúcich technologických postupov
 • vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním technologických postupov, overovanie vo výrobe
 • validácia na základe požiadaviek od dielenského technológa
 • navrhovanie opatrení na optimalizáciu výrobných procesov
 • vypracovávanie a aktualizovanie technologickej a výkresovej dokumentácie

Team leader (2014-2015)

 • priama spolupráca so zákazníkom –2 zahraniční zákazníci
 • zodpovednosť za spracovanie ponúk a zmien v stanovenom termíne
 • koordinovanie nábehu a overovanie výroby vzoriek
 • zodpovednosť za riadenie, kontrolu, plánovanie, vyhodnotenie KPI
 • riadenie, plánovanie, koordinovanie, vyhodnocovanie práce podriadených
 • podieľanie sa na riešení 8D, na optimalizácií, inováciách
 • pripravovanie podkladov pre úpravy normatívov
 • garantom za technológie – tryskanie

Projektový manažér (2016-2017)

 • riadenie a koordinovanie projektov technického úseku a ich vyhodnocovanie
 • pravidelná kontrola projektového plánu

Vedúci konštrukcie a nástrojárne (2017)

 • riadenie, organizovanie práce a vyhodnocovanie činnosti konštruktérov náradia
 • riadenie strediska nástrojárne
 • posudzovanie ponúk a určenie ceny náradia
 • kreslenie špeciálneho náradia v zmysle požiadaviek technológie výroby
 • preverovanie možností použitia univerzálneho náradia pre nové výrobky
 • kontrola plnenia plánu výroby špeciálneho náradia

Technický riaditeľ (10/2017-04/2020)

 • aktívne spolupodieľanie sa na vytváraní strategických plánov spoločnosti
 • vedenie denných monitoringov a kontrola KPI
 • zodpovednosť a riadenie za oddelenia nábehu novej výroby
 • podnikateľské riadenie technického úseku
 • optimalizovanie technických činností
 • rozhodovanie, pripravovanie a zavádzanie nových investícií (technológií)
 • zodpovednosť za nastavenie, výsledky KPI a hospodárenia technického úseku
 • tvorba a vyhodnocovanie plánov technického úseku

2009 - 2010

Technológ / Vedúci zmeny

Zameranie spoločnosti: 26120 Výroba montovaných elektronických dosiek

 • vypracovanie pracovných postupov pre výrobu na základe požiadaviek od zákazníka
 • spracovanie overovacej série, neustále zlepšovanie výrobného procesu
 • zodpovednosť za kvalitu výroby, plnenie plánu, organizačných smerníc a postupov, neustále zlepšovanie procesu výroby 5S, Kaizen
 • vedenie 35 zamestnancov

Vzdelanie / Education
2001 - 2006

Strojnícka fakulta

Inžinierstvo riadenia priemyslu
2014

Kurz: Green belt
2012

Kurz: Normovanie času práce